2021لیست مقالات 2021

NO

Article name

Indexed in

Cited in

Thesis or Research project Number

1

Late Presentations of Acute Coronary Syndromes in Coronavirus Era: A Case Series

Scopus

Embase

Google Scholar

 

2

Novel Product for the Management of Coronary Ruptures Happening during Percutaneous Coronary Interventions

ISI
Scopus

PubMed

Google Scholar

 

3

Echocardiographic and electrocardiographic assessments in patients with psoriasis

ISI

Scopus

PubMed

Google Scholar

 

4

Successful intracoronary thrombolysis in a patient with anterior myocardial infarction and large thrombus burden associated with coronary artery ectasia

ISI

Scopus

PubMed

Google Scholar

 

5

Anti-inflammatory effects of thymoquinone and its protective effects against several diseases

ISI

Scopus

PubMed

Google Scholar

 

6

A haplotype of the ANGPTL3 gene is associated with CVD risk, diabetes mellitus, hypertension, obesity, metabolic syndrome, and dyslipidemia

ISI

Scopus

PubMed

Google Scholar

 

7

Curcumin and cardiovascular diseases: Focus on cellular targets and cascades

ISI

Scopus

PubMed

Google Scholar

 

8

Iranian Salvia species: A phytochemical and pharmacological update

ISI

Scopus

PubMed

Google Scholar

 

9

SARS-CoV-2 seroprevalence worldwide: a systematic review and meta-analysis

ISI

Scopus

PubMed

Google Scholar

 

10

Short duration moderate resistance training reduces blood pressure and plasma TNF-α in hypertensive men: The importance role of upper and lower body training | [L'entraînement en résistance à court terme d'intensité modérée réduisent la tension artérielle et les niveaux plasmatiques de TNF-α chez les hommes souffrant d'hypertension]

ISI

Scopus

Google Scholar

 

11

Gene co-expression network analysis for identifying modules and functionally enriched pathways in vitiligo disease: A systems biology study

ISI

Scopus

PubMed

Google Scholar

 

12

The role of curcumin in aging and senescence: Molecular mechanisms

ISI

Scopus

PubMed

Google Scholar

 

13

Prevalence of dirofilaria immitis in mosquitoes (diptera) - Systematic review and meta-analysis

ISI

Scopus

Google Scholar

 

14

Mapping routine measles vaccination in low- and middle-income countries

ISI

Scopus

PubMed

Google Scholar

 

15

Risk Assessment of Public Gamma Radiation in Some Provinces of Iran

Scopus

Google Scholar

 

16

Effects of medicinal plants and flavonoids on Parkinson’s disease: A review on basic and clinical evidences

ISI

Scopus

PubMed

Google Scholar

 

17

Identification of the peroxisomal biogenesis factor 1 gene point mutation in an iranian family with zellweger syndrome (ZS)

Scopus

Google Scholar

 

18

Experimental and clinical reports on anti-inflammatory, antioxidant, and immunomodulatory effects of Curcuma longa and curcumin, an updated and comprehensive review

ISI

Scopus

PubMed

Google Scholar

 

19

The effect of diazinon on blood glucose homeostasis: a systematic and meta-analysis study

PubMed

Scopus

Google Scholar

 
 20 Chrysin's Impact on Oxidative and Inflammation Damages in the Liver of Aged Male RatsISI  Google Scholar 
21 Effect of Propolis on moderate persistent asthma: A phase two randomized, double blind, controlled clinical trial
ISI Google Scholar  
 22 Developing a Novel Continuous Metabolic Syndrome Score: A Data Mining Based Model--  Google Scholar 
 23 Comparison of the effectiveness of lecture and mixed training methods for the diagnosis and treatment of dyslipidemia topic on the academic motivation of medical clerks and interns DOAJGoogle Scholar  
24  Study of physiopathic students viewpoints toward Coronary Artery Disease Education by using the inverted class method -- Google Scholar 
 25 Assessment of the Metabolic Syndrome Data in Children and Adolescence in Birjand city of Iran: A data mining based approach --Google Scholar  
26 Possible Potential Effects of Honey and Its Main Components Against Covid-19 Infection 

ISI

SCOPUS
Google Scholar  
 27

The Effect of Self-Care Training on Blood Sugar Control, HbA1C Level, and Life Quality of Diabetic Patients in Birjand, East of Iran: A Randomized Clinical Trial Study 

 PubMed
DOAJ
 Google Scholar 
28 

Chlorpyrifos with age-dependent effects in cardiac tissue of male rats 

ISI

Scopus

PubMed 
 Google Scholar 
 29 Thymoquinone Ameliorates Lung Inflammation and Pathological Changes Observed in Lipopolysaccharide-Induced Lung Injury

ISI

Scopus

PubMed
 Google Scholar 
 30Comparison of the cardiovascular presentations, complications and outcomes following different coronaviruses’ infection: A systematic review  ISI
PubMed
 Google Scholar 
 31 Prognostic significance of lung diffusion capacity and spirometric parameters in relation to hemodynamic status in heart transplant candidates ISI

Scopus

PubMed
 Google Scholar 
 32 A call for telehealth application for heart failure patients during the Coronavirus 2019 pandemic ISI

Scopus

PubMed
Google Scholar  
33  A study of the association of cognitive abilities and emotional function with allergic disorders in young women

ISI

Scopus

PubMed 
 Google Scholar 
 34 Articaine Efficacy

ISI

Scopus

PubMed 
Google Scholar  
 35 The effects of a multidisciplinary supportive program on caregiver burden among the family caregivers of patients with advanced chronic obstructive pulmonary disease: A randomized controlled field trialScopus Google Scholar  
 36 Impact of metformin on cancer biomarkers in non-diabetic cancer patients: A systematic review and meta-analysis of clinical trials

ISI

Scopus

PubMed 
Google Scholar  
 37 Nutraceuticals-based therapeutic approach: recent advances to combat pathogenesis of Alzheimer’s disease ISI

Scopus

PubMed
Google Scholar  
 38 A review of the role of manual therapy in the treatment of patients with knee osteoarthritisScopus  Google Scholar 
 39 Serum HDL cholesterol uptake capacity in subjects from the MASHAD cohort study: Its value in determining the risk of cardiovascular endpoints 

ISI

Scopus

PubMed
 Google Scholar 
 40 Toxic Mechanisms of Five Heavy Metals: Mercury, Lead, Chromium, Cadmium, and Arsenic

ISI

Scopus

PubMed 
Google Scholar  
 41 The Toxicity Effect of Echium amoenum on the Liver and Kidney of Mice

ISI

Scopus

PubMed 
Google Scholar  
42  A systematic review on the metabolic effects of chlorpyrifos

ISI

Scopus

PubMed
 Google Scholar  
43  Possible therapeutic effects of Nigella sativa and its thymoquinone on COVID-19

ISI

Scopus

PubMed 
Google Scholar   
44 Prevalence of anemia and associated factors among the elderly population in South Khorasan, Birjand, 2019 

Scopus

PubMed
Google Scholar   
45  Environmental arsenic exposure and its toxicological effect on thyroid function: A systematic review

ISI

Scopus

PubMed 
 Google Scholar  
46  The Effect of Myrtus communis Aqueous Extract-Containing Gel on Wound Healing in 47Streptozotocin-Induced Diabetic Rats

ISI

Scopus

PubMed 
Google Scholar   
 47 A systematic review and meta-analysis of stature growth complications in β-thalassemia major patients

ISI

Scopus

PubMed 
 Google Scholar  
48  Transient left ventricular clot in COVID-19-related myocarditis is associated with hypereosinophilic syndrome: a case report

ISI

Scopus

PubMed 
 Google Scholar  
49  Comparison of Blood Lead Concentrations in Mothers of Children with Congenital Heart Disease and Mothers of Healthy Children

ISI

Scopus

PubMed 
Google Scholar   
 50The effects of hepatitis B virus infection on natural and IVF pregnancy: A meta-analysis study 

ISI

Scopus

PubMed 
Google Scholar   
51 Vitamin D Effect on Ultrasonography and Laboratory Indices and Biochemical Indicators in the Blood: an Interventional Study on 12 to 18-Year-Old Children with Fatty Liver 

ISI

Scopus

PubMed 
Google Scholar   
52  Roles of nrf2 in gastric cancer: Targeting for therapeutic strategies

ISI

Scopus

PubMed
Google Scholar   
 53A qualitative and quantitative comparison of Crocus sativus and Nigella sativa immunomodulatory effects 

ISI

Scopus

PubMed 
Google Scholar   
54  Molecular targets for the management of gastrointestinal cancer using melatonin, a natural endogenous body hormone

ISI

Scopus

PubMed 
 Google Scholar  
55  N-acetylcysteine dose-dependently improves the analgesic effect of acetaminophen on the rat hot plate test

ISI

Scopus

PubMed 
Google Scholar   
56 Evaluation of LDL goal achievement in statin consumption, south east of Iran 

ISI

Scopus

PubMed 
Google Scholar   
57 The effects of naloxone, diazepam, and quercetin on seizure and sedation in acute on chronic tramadol administration: an experimental study 

ISI

Scopus

PubMed 
Google Scholar   
58 Molecular and cellular pathways contributing to brain aging 

ISI

Scopus

PubMed 
 Google Scholar  
59 Spatial, temporal, and demographic patterns in prevalence of smoking tobacco use and attributable disease burden in 204 countries and territories, 1990-2019: a systematic analysis from the Global Burden of Disease Study 2019 

ISI

Scopus

PubMed
 Google Scholar  
60  A Systematic Review and Meta-Analysis of Stature Growth Complications in beta-thalassemia Major Patients

ISI

Scopus

PubMed 
 Google Scholar  
61  Geo-climatic factors and prevalence of chronic toxoplasmosis in pregnant women: A meta-analysis and meta-regression

ISI

Scopus

PubMed 
Google Scholar  
62  A review study on the modulation of SIRT1 expression by miRNAs in aging and age-associated diseases

ISI

Scopus

PubMed 
 Google Scholar 
 63 An updated review on the versatile role of chrysin in neurological diseases: Chemistry, pharmacology, and drug delivery approaches

ISI

Scopus

PubMed 
Google Scholar  
 64 Anti-viral and anti-inflammatory effects of kaempferol and quercetin and COVID-2019: A scoping review

ISI

Scopus

PubMed 
Google Scholar  
 65 Epidemiological, imaging, laboratory, and clinical characteristics and factors related to mortality in patients with covid-19: A single-center study 

Scopus

PubMed
 Google Scholar 
 66 De winter’s pattern: An uncommon but very important electrocardiographic sign in the prompt recognition of spontaneous occlusive coronary artery dissection in young patients with chest pain (a case report)


ESCI (ISI)

Scopus

PubMed 
Google Scholar  
 67 The Effect of Cinnamaldehyde on iNOS Activity and NO-Induced Islet Insulin Secretion in High-Fat-Diet Rats

ISI

Scopus

PubMed 
Google Scholar  
 68 The effects of Papaver somniferum (Opium poppy) on health, its controversies and consensus evidence ISI

Scopus

PubMed
 Google Scholar 
 69 Potential therapeutic effects of some flavonoids on coronavirus disease 2019 --Google Scholar  
 70The Effect of Myrtus communis Aqueous Extract-Containing Gel on Wound Healing in Streptozotocin-Induced Diabetic Rats  Scopus
PubMed
 Google Scholar 
71  Weighted gene coexpression network analysis combined with machine learning validation to identify key modules and hub genes associated with sarscov2 infection

ISI

PubMed
Google Scholar  
 72 An overview of no signaling pathways in aging

ISI

Scopus

PubMed
Google Scholar  
73 Possible treatment with medicinal herbs and their ingredients of lung disorders induced by sulfur mustard exposures: a review 

ISI

Scopus

PubMed 
Google Scholar  
 74Prognostic Value of Procalcitonin for Morbidity and Mortality in Patients after Cardiac Surgery 

ISI

Scopus

Embase 
Google Scholar  
 75Prevalence of coronary artery ectasia and associated risk factors 

Scopus

Embase 
 Google Scholar 
 76 The efficacy of probiotics in experimental autoimmune encephalomyelitis (an animal model for MS): a systematic review and meta-analysis

ISI

Scopus

PubMed 
Google Scholar  
 77 Emerging cellular and molecular mechanisms underlying anticancer indications of chrysin

ISI

Scopus

PubMed 
Google Scholar  
78 Impact of a Nordic diet on psychological function in young students 

Scopus

PubMed 

Google Scholar

 
79  Glyphosate effects on the female reproductive systems: A systematic review 

ISI

Scopus

PubMed
Google Scholar  
 80 Weighted gene co-expression network analysis combined with machine learning validation to identify key modules and hub genes associated with sars-cov-2 infection

ISI

PubMed 
 Google Scholar 
 81An in Vitro Study of the Effects of Crocin on the Modulation of DSPP, VEGF-A, HLA-G5, STAT3 and CD200 Expression in Human Dental Pulp Stem Cells

ISI

Scopus

PubMed
 Google Scholar 
 82Gym and home-based combined training in men with primary hypertension: are they equally effective on functional fitness profile, body composition components, and biochemical parameters of hypertension?

ISI

Scopus

PubMed 
 Google Scholar 
 83 Experimental and clinical studies on the effects of Portulaca oleracea L. and its constituents on respiratory, allergic, and immunologic disorders, a review

ISI

Scopus

PubMed 
Google Scholar  
تاریخ به روز رسانی:
1400/06/20
تعداد بازدید:
950
امتیازدهی
میانگین امتیازها:0 تعداد کل امتیازها:0
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)

ارسال نظرات
نام
آدرس پست الکترونیکی شما
شماره تلفن
توضیحات
خواندن کد امنیتی تغییر کد امنیتی
کد امنیت
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بيرجند مي باشد.
Powered by DorsaPortal