مرکز تحقیقات بیماری های قلب و عروق دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
۱۴۰۰ شنبه ۹ بهمن
ثبت موارد آنژیوگرافی و آنژیوپلاستی 3 ماهه دوم سال 1400
تعداد موارد ثبت شده آنژیوگرافی و آنژیوپلاستی مربوط به طرح ملی ثبت داده های بیماریهای قلبی بر اساس ثبت داده های کشوری شبکه تحقیقات قلب ایران در مرکز تحقیقات بیماریهای قلب و عروق دانشگاه علوم پزشکی بیرجند در 3 ماهه دوم سال 1400 به شرح ذیل می باشد:
آنژیوگرافی: 363 بیمار
آنژیوپلاستی: 184 بیمار

منبع:
مرکز تحقیقات بیماری های قلب و عروق
تعداد بازدید:
188
تاریخ:
1400/07/27
Powered by DorsaPortal