اولويت هاي پژوهشي مركز بازتواني قلب

« اولويت هاي پژوهشي »

 
1-1-     فاكتورهاي خطر قلبي (هيپرتانسيون، ديس لپيدمي، ديابت، كمتحركي، چاقي، رژيم غذايي، كبد چرب، سيگار و مواد مخدر)

-         بررسي وضعيت سلامت ميانسالان استان خراسان جنوبي از نظر فاكتورهاي خطر قلبي

-         بررسي فاكتورهاي خطر بيماري‌هاي غيرواگير (NCD) در استان خراسان جنوبي

-         مقايسه فاكتورهاي خطر بيماري‌هاي غيرواگير (NCD) در غيرايراني‌هاي مقيم استان

-         بررسي آگاهي، نگرش و عملكرد گروه‌هاي مختلف جامعه در رابطه با فاكتورهاي خطر قلبي

-         بررسي علل مرگ ومير ناشي از بيماري‌هاي قلبي عروقي و بررسي علل و راهكارهاي كاهش آن

-         مقايسه روش‌هاي مختلف آموزش بر سطح آگاهي، نگرش و عملكرد مردم، بيماران قلبي، خانواده بيماران و كاركنان واحدهاي بهداشتي درماني و دانش آموزان

-         بررسي وضعيت تغذيه در مدارس، ادارات و كارخانجات در سطح استان و انجام مداخلات لازم جهت ايجاد فرهنگ تغذيه سالم در گروه‌هاي مذكور

-         انجام مداخلات مناسب جهت افزايش فعاليت فيزيكي در كاركنان ادارات، كاركنان كارخانجات، دانش آموزان و كليه آحاد جامعه

-         بررسي شيوع سندرم متابوليك و اجزاي آن در گروه‌هاي مختلف جامعه (جوانان، زنان، افراد مسن، بيماران قلبي)

-         بررسي اثر گياهان دارويي و مقايسه آن با داروهاي متداول در درمان سندرم متابوليك

-         بررسي شيوع فاكتورهاي خطر نوين قلبي و عروقي (هموسيستئين، CRP، IPA و ...) در گروه‌هاي مختلف جامعه و مقايسه با بيماران قلبي

1-2-     انفاركتوس قلبي

-         مقايسه بقاء بيماران با انفاركتوس ميوكارد تحت درمان دارويي، PCI،  CABG  

-         ويژگي‌هاي عوامل خطر در بيماران MI بستري در بيمارستان

-         بررسي فاكتورهاي خطر قلبي در بيماراني كه تحت آنژيوگرافي كرونر قرار گرفته اند براساس syntax score

-         بررسي وضعيت سيگار كشيدن، مصرف مواد مخدر، مواد روان گردان در بيماران قلبي و مقايسه آن با گروه كنترل

1-3-     مداخلات غيردارويي (PCI و Stent)

1-4-     نارسايي قلبي ( فاكتورهاي خطر، مورتاليتي، درمان‌هاي دارويي و غير دارويي(

1-5-     آريتميهاي قلبي (آريتمي‌هاي دهليزي و بطني، درمان‌هاي دارويي، درمان‌هاي غيردارويي مانند ICD، CRT، TPM و PPM)

1-6-      بيماريهاي دريچهاي

1-7-     جراحي قلب (CABG)، جراحي دريچهها و جراحي عروق

1-8-     بيماري‌هاي قلبي در كودكان

-         بررسي اتيولوژي و شيوع ناهنجاري‌هاي قلب و عروق در استان خراسان جنوبي

-         بررسي شيوع فاكتورهاي خطر قلبي در كودكان

1-9-     بازتواني قلب

-         بررسي تأثير بازتواني قلبي در سورويوال، كيفيت زندگي، فاكتورهاي قلبي در بيماران با انفاركتوس ميوكارد، نارسايي‌ قلبيو ...

-         چالش‌هاي بازتواني و آموزش در بيماران قلبي عروقي

1-10- پرستاري و قلب

1-11- فارماكولوژي قلب

1-12- بيماريهاي مغزي (Stroke)، بيماريهاي عروق كاروتيد

1-13- تحقيقات پايه

-         داروهاي گياهي و بيماري‌هاي قلبي (زعفران، زرشك و غيره)

-         تأثير دانه‌هاي روغن بر پروفايل چربي‌ها

-         تحقيقات پايه در رابطه با آترواسكلروز

-         تحقيقات پايه در رابطه با بيماري عروق كرونر

-         تحقيقات پايه در رابطه با استروك

-         تحقيقات پايه در رابطه با بيماري عروق كليه

-         تحقيقات پايه در رابطه با عروق بزرگ مانند: آئورت، كاروتيد، فمورال و ...

-         تحقيقات پايه در رابطه با عروق محيطي

-         تحقيقات پايه در رابطه با فاكتورهاي خطر قلبي شامل: ديابت، ديس ليپيدمي، هيپرتانسيون، چاقي، كم تحركي، چاقي شكمي، اختلالات تغذيه‌اي

1-14- ساير بيماريها (بيماريهاي كليوي، بيماريهاي وريدي، بيماريهاي عروق محيطي، بيماريهاي تيروئيد و بيماريهاي بافت همبند(

تاریخ به روز رسانی:
1398/09/02
تعداد بازدید:
189
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بيرجند مي باشد.
Powered by DorsaPortal