وبینارهای سال 1401

ردیف

عنوان

ارائه دهندگان

تاریخ

1

کلیات پرفشاری خون، آموزش کارکنان دانشگاه بیرجند 1401

دکتر طوبی کاظمی

1401/02/10

 2برخورد با بیمار درد قفسه سینه و آشنایی با کد 247 

دکتر معزی

دکتر قدوسی 

 1401/02/25

راه های پیشگیری از ابتلا به فشارخون و خود مراقبتی در بیماران مبتلا به فشارخون بالا

دکتر طوبی کاظمی

 1401/03/03
 4دارو درمانی بیماری های قلب و عروق با رویکرد معرفی بیمار 
 دکتر طوبی کاظمی
دکتر شیما جعفری 
1401/03/25 
 5
 
دکتر مجید شایسته
 
دکتر شیما جعفری
دکتر طوبی کاظمی 
1401/03/31 
آشنایی با بازتوانی/توانیخشی قلبی در بیماران پس از سندروم حاد کرونری و عمل جراحی قلب
دکتر طوبی کاظمی
دکتر علی معزی 
1401/04/23 
تازه های درمان آنتی کواگولان  
دکتر ناهید ازدکی 
دکتر نازنین حنفی 
1401/04/29 
Beta Blockers which, when, why  دکتر علی معزی1401/05/06 
 9روز جهانی قلب دکتر طوبی کاظمی 1401/07/11 
 
کپی لینک کوتاه :