وبینارهای سال 1399

ردیف

عنوان

ارائه دهندگان

تاریخ

1

درمان هیپوتانسیون در بیماران کرونایی

دکتر طوبی کاظمی

1399/05/04

2

تبین پرفشاری خون از دیدگاه طب سنتی ایران و ارائه الگوریتم درمانی

دکتر طوبی کاظمی

1399/05/29

3

تازه های اختلالات چربی خون

دکتر طوبی کاظمی

دکتر شیما جعفری

1399/06/26

4

حاملگی و بیماری­های قلبی

دکتر طوبی کاظمی

1399/07/19

5 نارسایی قلبی
دکتر علی معزی
دکتر محمدحسن دیانت
1399/08/29

6

درمان اختلال چربی خون به روش معرفی به بیمار

دکتر طوبی کاظمی

دکتر شیما جعفری

دکتر مریم رضایی

1399/09/18

7بیماری های داخلی شایع در سالمندان

دکتر طوبی کاظمی

دکتر علیرضا محمودی راد

دکتر الهام عتباتی

1399/09/26

8

تازه های پرفشاری خون براساس گایدلاین ISH 2020

دکتر ناهید ازدکی

دکتر ندا پرتویی

1399/11/05

کپی لینک کوتاه :