لینک سامانه علم سنجی  دکتر محمدرضا خزدیر  
 رزومه  مدرک: دکتری تخصصی علوم دارویی با گرایش فیزیولوژی  
  پست الکترونیک:M.khazdair@yahoo.com  
 
 تلفن: ۰۵۶۳۱۶۲۶۴۶۶
 
    آدرس پستی: خراسان جنوبی، بیرجند، خیابان غفاری، بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی رازی، مرکز تحقیقات قلب و عروق
کپی لینک کوتاه :