جلسه دفاع از پایان نامه دوره پزشکی
جلسه دفاع از پایان نامه دوره پزشکی سرکارخانم ملیکاکافی با عنوان " بررسی ارتباط بین شاخص ABSI واختلالات چربی خون در مراجعین به کلینیک قلب و عروق دانشگاه علوم پزشکی بیرجند " در روز چهارشنبه مورخه 98/12/14 در محل سالن کنفرانس بیمارستان رازی با حضور هیات محترم داوران برگزار گردید.